Izrada i ugradnja ventilacionih kanala 2018-12-05T14:58:25+00:00

Ugradnja ventilacije

Veliku pažnju poklanjamo projektovanju i izvođenju ventilacije.

Ugradnja ventilacije obuhvata sledeće usluge:

  • Izradu i ugradnju ventilacionih kanala : četvrtastih, okruglih i spiro
  • Ugradnju ventilacionih rešetki
  • Anemostata
  • Spoljnih fiksnih rešetki
  • Vazdušnih ventila
  • Protivpožarnih klapni
  • Prigušivača buke
  • Ventilatora – ubacnih i odsisnih
  • Ventilacionih sekcija i klima komora

Radimo sa opremom poznatih svetskih brendova: Atlantic Ventilation, S&P, System Air, itd.

Naročitu pažnju posvećujemo kvalitetu vazduha i buci koju stvaraju ventilacioni sistemi,
sve to sa ciljem da vazduh bude što čistiji, a buka što manja.